Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa consistente en melloras tecnolóxicas no envasado do centro de clasificación cun investimento de 826.860,45 €, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 372.087,20 € ( o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende mellorar a productividade ampliando as súas instalacións e climatizando zona de almacenaxe de materia prima e de produto final.

Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa consistente en melloras tecnolóxicas no envasado do centro de clasificación cun investimento de 202.700 €, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 81.080 € ( o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende mellorar a productividade e a marcaxe dos envases, así como a mellora das condicións de traballo dos empregados.

A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa consistente en melloras tecnolóxicas no envasado do centro de clasificación cun investimento de 517.668,05 €, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 207.067,22 € ( o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende mellorar a productividade e a trazabilidade na pranta de envasado, así como a mellora das condicións de traballo dos empregados.